nivo nivo nivo

تجهیزات

پیراکو تا کنون پروژه‌های عظیم صنعتی و عمرانی بسیاری را به انجام رسانده است، این پروژه‌ها در حوزه‌های عملیات و فعالیت مختلفی بوده اند که از آن ... ادامه مطلب

آموزش

پیراکو سالیانه بیش از 450 نفر از پرسنل بیش از 50 شرکت، کمپانی وموسسه دولتی و غیر دولتی و علاقمندان به این رشته را تربیت  و وارد بازار رقابت... ادامه مطلب

خدمات

پیراکو تا کنون پروژه‌های عظیم صنعتی و عمرانی بسیاری را به انجام رسانده است، این پروژه‌ها در حوزه‌های عملیات و فعالیت مختلفی بوده اند که از آن ... ادامه مطلب

0
متر طناب
0
مشتریان
0
سرویس دهندگان