برگزاری دوره‌ی دکل‌بانی

برگزاری دوره‌ی دکل‌بانی جهت آموزش به پرسنل محترم شرکت توسعه پست‌های فشار قوی پارسیان

 این دوره  هفته گذشته در تبریز در محل پروژه‌ی تانا انرژی هریس برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این دوره با اهم اصول کار با طناب و حفظ ایمنی در هنگام کارآشنا شدند و در مورد نحوه تردد و نصب لایف لاین عمودی و افقی روی دکل آموزش دیدند.

.از نکات قابل ذکر در این دوره آشنایی این افراد با روش امداد همکار مصدوم در حین کار در ارتفاع بود، که بسیار مهم و حائز اهمیت است

شاید این بخش از آموزش پیراکو برایتان جالب باشد.