برگزاری مانور کار در ارتفاع و امداد و نجات در ارتفاع

برگزاری مانور کار در ارتفاع و امداد و نجات در ارتفاع

پیراکو( پیشگامان با کار طناب آسیا)  به عنوان  یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت دسترسی با طناب و کار در ارتفاع، با مراکز آموزش عالی نیز همکاری تنگاتنگی دارد که از جمله آن‌ها  برگزاری برخی مانورها و کارگاه‌های آموزشی است.

در این زمینه می‌توان به برگزاری کارگاه کار در ارتفاع و مانور امداد و نجات در ارتفاع در دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده سلامت و ایمنی  که برای آشنایی دانشجویان برگزار شد، اشاره کرد. در صورت تمایل امکان دیدن بخش کوتاهی از این کارگاه از طریق این لینک فراهم خواهد بود. 

پیراکو در زمینه‌های مختلفِ کار در ارتفاع آموزش‌های گسترده و به روزی در محل خود شرکت و در محل مورد درخواست علاقمندان ارائه می‌دهد.