Revalid مدرک ایراتای سطح سه مدیر عامل محترم شرکت پیشگامان کار با طناب آسیا برای سومین بار

Revalid مدرک ایراتای سطح سه مدیر عامل محترم شرکت پیشگامان کار با طناب آسیا برای سومین بار

هفته گذشته جناب آقای محسن تواسونی مدیر عامل پیراکو برای سومین بار آزمون سطح سه ایراتا را زیر نظر ممتحن سوییسی آقای لورن اشنایدر با موفقیت پشت سر گذاشت.

اعتبار مدارک ایراتا سه سال است که بعد از گذشت سه سال و هفت هزار ساعت کار در ارتفاع کاربرجهت تمدید اعتبار مدرک خود مجددا ملزم به پشت سر گذراندن آزمون است.

سطح سه ایراتا بالاترین سطح از سیستم کار با طناب است که به وسیله آن کاربر توانایی انجام و به ثمر رساندن سناریوهای پیچیده و مدیریت پروژه‌های کار با طناب (کار در ارتفاع) و آموزش کار با طناب را داراست.

 پیگیری مدیر عامل پیراکو برای به روز بودن در این زمینه نشان از حفظ آمادگی کاری و ارتقای سطح کیفی خدمات پیراکو دارد.

برای آشنایی بیشتر با ایراتا لازم به ذکر است که ایراتا تنها رفرنس کار با طناب در سطح اروپا و آسیا است و از سه سطح کاری برخوردار است: در سطح یک با افراد با تکنیک‌های صعود و فرود و حفظ ایمنی شخصی در ارتفاع آشنا می شوند که  باید زیر نظر افرادی با سطح دو و سه به کار بپردازند.

در سطح دو افراد علاوه بر مهارت‌های سطح یک توانایی ایجاد کارگاه‌های طناب و همچنین آمادگی برای نجات مصدومین را نیز دارند.

شاید این مطالب نیز برای شما جالب باشند:

خدمات صنعتی که پیراکو ارائه می‌دهد

آموزش‌هایی که پیراکو ارائه می‌دهد