روز مهندس مبارک 

 روز مهندس مبارک 

کار در ارتفاع در پروژه‌های استراتژیک

کار در ارتفاع در پروژه‌های استراتژیک

بطور کلی کار در سازه‌ها چه صنعتی و چه ساختمانی را می‌توان به دو مرحله‌ی ساخت و بهره‌برداری تقسیم کرد:
در هنگام ساخت از تکنیک‌ها و روش‌های ایمنی بخصوص بهره گرفته می‌شود و ایمن‌سازی بر اساس امکانات موجود و روش‌های مختلف صورت می‌گیرد مانند نصب داربست‌های موقت یا استفاده از جرثقیل و تورهای ایمنی و غیره...

برگزاری مانور کار در ارتفاع و امداد و نجات در ارتفاع

برگزاری مانور کار در ارتفاع و امداد و نجات در ارتفاع

پیراکو( پیشگامان با کار طناب آسیا)  به عنوان  یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت دسترسی با طناب و کار در ارتفاع، با مراکز آموزش عالی نیز همکاری تنگاتنگی دارد که از جمله آن‌ها  برگزاری برخی مانورها و کارگاه‌های آموزشی است.

هفت مهر روز آتشنشان

.پیراکو هفتم مهر، روز آتشنشان را به تمام عزیزان فعال درین حوزه تبریک می‌گوید و یاد آتشنشانانی را که در راه نجات جان دیگران از جان خود گذشتند، گرامی می‌دارد

.یه اینجا هم سری بزنید