صنایع عمرانی و سدسازی

نگهداری و تعمیرات سازه‌های عظیم عمرانی مانند سدها که از زیرساخت‌های استراتژیک هر کشوری هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. پیراکو در این زمینه نیز خدمات خود را ارائه می‌دهد. 

  

خدمات قابل ارائه:

 

عکس‌برداری و بازرسی بدنه سد 

نصب سیستم‌های کنترل ریزش سنگ Rock Fall Barrier 

نصب دوربین‌های کنترلی و زلزله‌نگارها در دیواره سد

لق‌گیری صخره‌های مستعد ریزش 

بازرسی و اجرای خط نجات  برای تردد پرسنل Life Line 
Image