صنایع معدنی و راه‌سازی

راه‌های کوهستانی و استخراج معادن همواره با ریسک ریزش سنگ مواجه است. فعالیت‌های پشتیبانی و نگهداری در این مناطق را می‌توان به راحتی از طریق تکنیک‌های دسترسی با طناب به انجام رساند.

 

خدمات قابل ارائه:

 

نصب سیستم‌های کنترل ریزش سنگ Rock Fall Barrier  (شاید این ویدئو برایتان جالب باشد.)

نصب توری‌های کنترل ریزش سنگ بصورت Active ( درصورت تمایل با دیدن این ویدئو با جزئیات بیشتری آشنا خواهید شد)

حفاری در مناطق صعب‌العبور

لق‌گیری صخره‌های مستعد ریزش

بازرسی و عکاسی از منطقه 

Image