آموزش

پیراکو سالیانه بیش از 450 نفر از پرسنل بیش از 50 شرکت، کمپانی وموسسه دولتی و غیر دولتی و علاقمندان به این رشته را تربیت  و وارد بازار رقابت می‌کند.

همچنین پیراکو برای افرادی که موفق به گذراندن دوره‌های آموزشی می‌شوند، گواهینامه صادر می‌کند.