تامین تجهیزات کار در ارتفاع

پیراکو به عنوان یکی از واردکنندگان تجهیزات کار در ارتفاع، لوازم و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌ها و کمپانی‌ها و مشتریان را بدون واسطه از برندهای معتبر در شاخه‌های مختلف تامین و تجهیز می‌کند.