سیستم بالاکشی Block Set 4:1و کوله حمل

سیستم بالاکشی Block Set 4:1و کوله حمل

کد محصول : Block Set 2

سیستم بالاکشی Block Set 4:1و کوله حمل

امکان نصب و اتصال به هر نوع تکیه گاه مقاوم

یک سیستم ترکیبی 4:1 برای صعود و فرود کاربر 

امکان استفاده بعنوان پشتیبان ابزار FOOTSLIP امکان بالاکشی با کمترین نیرو .

امکان حمل و جابجایی کیت به همراه 150 متر طناب با کیف همراه مجموعه