کیت نجات One Way

کیت نجات One Way

کد محصول : One Way

کیت نجات One Way

سیستم قرقره ای بالاکشی جهت بالاکشی و نجات مصدوم

قرقره های دوبل بزرگ امکان چرخش راحت و کارکرد آسان را به کاربر می دهد.

زبانه یکطرفه قفل اضطراری برروی قرقره

ضامن کوچک برای بازکردن قفل به منظور جابجایی

نسبت : 4:1

طول طناب : 150 متر طناب

طول مفید: 30 متر