طناب دو سر دوخت تابیده شده
  • طناب دو سر دوخت تابیده شده
  • طناب دو سر دوخت تابیده شده

طناب دو سر دوخت تابیده شده

کد محصول : Rope3

طناب دو سر دوخت تابیده شده

طناب 12 و 16میل‌متری بافته شده، دو سردوخته شده جهت سهولت در اتصال

در متراژهای 10 و 15 و 20 و 30متر

با اتصال یکسر به  کارابین AHK