طناب دو سر دوخت
  • طناب دو سر دوخت
  • طناب دو سر دوخت

طناب دو سر دوخت

کد محصول : Rope2

طناب دو سر دوخت

طناب 11میل دو سردوخته شده جهت سهولت در اتصال

در متراژهای 10 و 15 و 20 و 30متر