طناب دینامیک

طناب دینامیک

کد محصول : Rope7

طناب دینامیک

حلقه طناب دینامیک 9.4و 10.3و11و11.4 میلی متر

این طناب ها به علت افزایش طول در هنگام کشیدگی نقش شوک ابزوربر را ایفا می کند مناسب کارهای کوهنوردی می باشد