طناب مدل Cords
  • طناب مدل Cords
  • طناب مدل Cords
  • طناب مدل Cords
  • طناب مدل Cords

طناب مدل Cords

کد محصول : Rope5

طناب با ضخامت 4 و 5 و6 و7 میلی متر

 معمولا برای اتصال ابزار، طنابچه انفرادی و حمل باربه گرفته می‌شوند