شگل

شگل

کد محصول : Jumper

شگل

 این قطعه امکان اتصال قطعات انتهایی و ابتدایی لایف لاین  و کابل  را به نردبان ایجاد می‌کند