قطعه اتصال سیم بکسل در زوایا

قطعه اتصال سیم بکسل در زوایا

کد محصول : Turn anchor

قطعه اتصال سیم بکسل در زوایا

جهت اتصال روی زمین، دیوار و پایه ستون

جنس: آلیاز آلومینیوم