قطعه اتصال سیم بکسل در زوایا  سقفی

قطعه اتصال سیم بکسل در زوایا سقفی

کد محصول : Turn anchor

قطعه اتصال سیم بکسل در زوایا سقفی

جهت اتصال های سقفی