قطعه میانی لایف لاین

قطعه میانی لایف لاین

کد محصول : Intermediary Anchor

قطعه میانی لایف لاین

 جهت نصب در حداکثر هر پانزده متر روی زمین، دیوار وپست

جنس: آلیاژ آلومینیوم