کابل گالوانیزه یا استنلس استیل

کابل گالوانیزه یا استنلس استیل

کد محصول : Cable

کابل گالوانیزه یا استنلس استیل

به طول سه متر و قطر هشت میلی‌متری

جنس: استنلس استیل یا گالوانیزه

با یه حلقه در یک سمت و مجهز به سه بست کابل استنلس استیل