کارابین اتومات آلومینیومی مدل 2LOCK

کارابین اتومات آلومینیومی مدل 2LOCK

کد محصول : 2 LOCK

کارابین اتومات آلومینیومی مدل 2LOCK

تحمل شکست تا 20 KN

دارای استاندارد EN 362T