کارابین نگهدارنده ابزار

کارابین نگهدارنده ابزار

کد محصول : ToolHolder

کارابین نگهدارنده ابزار

جهت نگه‌داشتن ابزار و جلوگیری از سقوط آنها ار ارتفاع و ریسک خطر